مقررات ایمنی استفاده از باتری

باتری های صنعتی و چه خودرویی دارای اسید سولفوریک هستند همچنین ممکن است ترکیبات منفجره و یا گاز های هیدروژن و اکسیژن در هر یک از خانه های باتری(در هر زمانی)وجود داشته باشد. در نتیجه بخش  نخست  ما به مقررات ایمنی اختصاص یافته است که می باید همواره در هنگام کار کردن در اطراف باتری ها

مد نظر قرار گیرد و رعایت شوند  به مقررات ایمنی در  بخش های مختلف این مقاله ایمنی  هرگاه مورد نیاز  و قابل اجراء  باشد اشاره خواهیم داشت.

طرز کار با اسید باتری

در مقررات ایمنی استفاده از باتری هنگام کار با اسید (مانند پر کردن باتری) از ماسک ایمنی صورت استفاده نمائید . اگر  با تعداد زیادی باتری سر و کار دارید بهتر است از لباس ایمنی استفاده کنید . برای جلوگیری و احتراز پاشیده شدن یا ترشح الکترولیت (که همان اسید سولفوریک رقیق شده است) نهایت دقت را مبذول دارید زیرا الکترولیت میتواند البسه را نابود کرده و پوست را بسوزاند . هنگامیکه یک باتری جلد پلاستیکی را حمل میکنید بخاطر داشته باشید که وارد کردن فشار بیش از اندازه بر روی دیواره های باتری ممکن استدمنجر به بیرون ریختن الکترولیت از طریق دربهای تعبیه شده بر روی بخش فوقانی باتری گردد. به همین علت همواره برای حمل این باتری ها از ((تسمه حمل باتری)) استفاده کنید و یا اینگونه حمل کنید:: که دستتان بر روی گوشه های باتری قرار بدیناگر الکترولیت بر روی لباس و بدن شما پاشید و یا ترشح کرد باید فورا با ماده ای خنثی کننده آنرا آغشته کنید و سپس با آب بشویید .

محلول جوش شیرین یا محلول آمونیاک و همچنین آب را میتوان به عنوان ماده ای خنثی کننده معرفی کرد

ترشح الکترولیت به درون چشم فوق العاده خطر ناک است . اگر چنین اتفاقی روی داد چشم را با فشار باز نگهدارید و آنرا با آب سرد و تمیز به مدت تقریبا پانزده دقیقه شستو شو دهید .

هنگام بروز چنین مشکلی حتما پزش را با خبر کنید و در صورت امکان  در همان محل وقوع حادثه مراقبتهای اولیه پزشکی به  عمل آورید و در صورت نبود پزشک به صورت تلفنی با پزشک در ارتباط بوده و مراحل درمان را پیش ببرید .

از قطره چشمی و سایر دارو ها استفاده نکنید .

باتری یا اسید آنرا از دسترس کودکان خارج کنید.

اگر کسی اسید (الکترولیت)را سهوا بنوشد مقادیر زیادی آب و شیر به او بخورانید سپس بلافاصله به او محلول آب وهیدروکسید منیزیم یال تخم مرخ خامو بهم زده شده و یا روغن گیاهی و بعد فورا پزشک را خبر کنید

اگر الکترولیت بر روی سطح خودرو بریزد یا ترشح کند  باید خیلی سریع آن محل را باآب بشویید و اثر اسید را خنثی کنید.

اگر ضروری بود  که الکترولیت را با غلظت معینی تهیه کنید همواره اسید خالص (غلیظ) را به آرامی درو آب بریزید و هیچگاه آب را درون اسید نریزید.

هنگامی که اسید با آب مخلوط شود حرارت تولید میکند به همین علت اسید را به آرامی و کم کم (در حالی که حرارت ایجاد می شود) به درون آب اضافه کنید . اگر حرارت زیادی به وجود آمد صبر کنید تا محلول خنک شود و چناچه مقدور بود از مخازن یا ظروف سربی و یا دارای پوشش سربی برای این منظور استفاده کنید و در غیر این صورت از مخازن و ظروف غیر فلزی یا قیف های غیر فلزی استفاده نمایید .

*اسید را هیچگاه در مکانهای خیلی گرم و یا در معرض تابش نور خورشید  نگهداری نکنید .

خطر انفجار باتری در مقررات ایمنی استفاده از باتری

باتری ها از خود گازهای منفجر شونده متصاعد می کنند به همین علت همواره باید آنها را از جرقه شعله سیگار های روشن و یا سایر منابع ایجاد کننده احتراق  و جرقه دور نگه داشته شود.

هنگامیکه در مجاورت و نزدیکی باتری ها کار میکنید از عینک ایمنی و ماسک صورت ایمنی  استفاده کنید .

هیچکس نباید در نزدیکی باتری کار کند (جه در یک وسیله نقلیه یا بر روی میز کار در کارگاه) مگر آن که

به مقررات ایمنی تشریح شده در این مقاله آگاهی یافته و به آنها عمل نمائید.

افرادی که قصد دارند به شارژ یا تست باتری بپردازند و یا از طریق روش استارت باتری به باتری  موتور را روشن کنند باید با دستورالعملهای مربوطه آشنایی داشته باشند .

هنگامیکه هرگونه دستگاهی همانند دستگاه شارژر یا دستگاه آزمایش باتری مورد استفاده قرار میگیرد

حتما بایستی از دستورالعملهای تولید کننده باتری پیروی و تبعیت کرد .

گاز های هیدروژن و اکسیژن در حین کارکرد معمولی باتری تولید میشود این گاز ها  از طریق  دربهای باتری

به بیرون  نشت میکنند و اگر تهویه در آن مکان ضعیف باشد ممکن است در اطراف باتری محیطی قابل انفجار و منفجر شونده به وجود آید و حتی ممکن است ساعتها پس از شارژ باتری گاز های قابل انفجار همچنان در داخل ویا پیرامون باتری وجود داشته باشند به عمین دلیل استفاده از پیچهای درب باتری که دارای خاصیت ضد حرارتی هستند  افزایش یافته است همچنین این پیچها به گونه ای طراحی شده اند  که از اشتعال گاز های درون باتری بر اثر جرقه های ایجاد شده در خارج از باتری جلوگیری میکنند و مانع از انفجار میشوند.

توصیه میشود که جرقه شعله یا منابع جرقه زا را کاملا از باتری  دور نگهدارید !

اگر باتری منفجر شود اشخاصی که در نزدیکی و مجاورت آن باشند ممکن است

مجروح شوند همچنین ممکن است بر اثر اصابت تکه های متلاشی شده جلد یا پیچ های درب یاتری یا پاشیده شدن اسید باتری به چشم اشخاص جراحت وارد آید .

همیشه هنگامی که در مجاورت باتری کار میکنید از عینک ایمنی و ماسک ایمنی استفاده کنید هرگز در حین شارژ کردن باتری تست باتری یا در هنگام استفاده از روش استارت زدن باتری به باتری بدنتان را بر روی باتری خم نکنید . هیچگاه مدار های فعال مربوط به قطبهای باتری ها را قظع نکنید زیرا در نقطه ای که یک مدار فعال قطع میشود جرقه رخ میدهد .

از تمیز بودن بستهای کابل دستگاه شارژر باتری یا سیم های هادی مربوط به بوستر (توان افزا) اطمینان حاصل کنید و آنها را محکم وصل کنید و آنهارا محکم وصل کنید زیرا  یک اتصال بد و ضعیف ممکن است قوس الکتریکی ایجاد کند  و این قوس الکتریکی  میتواند با ایجاد جرقه  ترکیب گازی موجود در باتری را منفجر کند .

مراقب باشید که ازار یا سایر اجسام و اشیاء فلزی خودرو دارای اتصال به زمین-اتصالم نفی- باشند هم نباید ابزار  و اجسام فلزی بر روی قطب های باتری (که فاقد اتصال منفی است)بیفتند.

هنگامیکه کاپوت خودرو را بالا زده و مشغول کار کردن هستید و یا در نزدیکی یک باتری کار میکنید  به هیچ وجه سیگار نکشید . هرگز در مجاورت باتری کبریت روشن نکرده و یا هر گونه شعله دیگری رانیز به باتری نزدیک ننمائید.

شارژ کردن یک باتری در مقررات ایمنی استفاده از باتری

اتاق یا مکانی که باتری در آن شارژ میشود باید به خوبی تهویه گردد .

هیچگاه شروع به شارژ کردن باتری ننمائید مگر آنکه قبلا عینک ایمنی به صورت زده باشید و همواره باید اینطور فرض کرد که ترکیبات قابل انفجار گاز هیدروژن همیشه درون خانه های باتری وجود دارند .

حتی یک باتری که برای یه مدتی کار نکرده است نیز باتوجه به فرایند تخلیه الکتریکی خود به خود(دشارژ خود به خود)مقادیر کمی هیدروژن تولید میکند .

این گاز ها  در خانه های باتری متراکم میگردد و میتواند بواسطه حرارت یک مشعل شعله کبریت سیگار روشن جرقه های ناشی از اتصلاتی که به خوبی محکم نشده اند  یا ابزار های فلزی که بین قطب های باتری اتصال ایجاد مینماید  یا ابزار های فلزی که بین قطب های باتری(که فاقد اتصال به زمین – اتصال منفی هستند) وقسمت های فلزی همجوار (که دارای اتصال منفی میباشند)اتصال ایجاد میکنند مشتعل شده و منفجر گردد.

از آنجائی که طرح پیچهای دربهای باتری دارای خاصیت ضد شعله و ضد حرارتی هستند  و به آسانی از سایر مدلها تشخیص داده نمی شوند پیشنهاد میگردد این پیچهای را در خلال شارژ کردن باتری مورد استفاده قرار دهید همچنین به عنوان یک  اقدام ایمنی دیگر پارچه ای مرطوب را بر روی باتری و پیچ های درب باتری قرار دهید .

از آنجا که شعله گیر ها در اغلب مدلهای جدید و مدرن پیچهای درب باتری برای کاهش احتمال وقوع انفجار باتری بواسطه  بروز یک جرقه خارجی مورد استفاده قرار میگیرند می توان پیچهای معمولی را برداشت و از شعله گیر ها و پیچ های جدید استفاده کرد تا ایمنی بیشتری حاصل شود.

به هر حال صرفنظر از اینکه چنین پیچهائی در دسترس باشند یا نباشند همواره در هنگام کار در مجاورت باتری از عینک ایمنی استفاده کنید و مقررات ایمنی مندرج در این مقاله را رعایت نمائید

((باتری را شارژ نکنید مگر آنکه کاملا با مراحل گام به گام روش شارژ آشنائی کامل پیداکرده باشید)).

دستورالعملهای کارخانه سازنده دستگاه شارژر را رعایت نمائید.

دنیا بهشتی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.